Інформація про курс

Зручно та захоплююче

        ЗНО, безперечно,  має вирішальне значення для майбутнього сьогоднішнього випускника школи. За завдання з розгорнутою відповіддю на ЗНО можна отримати до 20 балів (12 балів – за зміст, 8 балів – за мовленнєве оформлення). Тому написання твору на дискусійну тему та редагування тексту набуває великого значення.

         Курс містить  матеріали, які можуть слугувати орієнтовними зразками і допоможуть випускникам загальноосвітньої школи в підготовці до ЗНО з української мови та літератури, зокрема в підготовці до виконання завдання з розгорнутою відповіддю. У наших матеріалах максимально дотримано методичні вимоги чинної програми з української мови та технічних, структурних і змістових вимог Центру оцінювання якості освіти.

Після проходження курсу слухачі знатимуть:

 • Основні ознаки тексту;
 • Засоби міжфразового зв’язку;
 • Правила поділу на абзаци;
 • Види помилок;
 • Визначення понять «фігури мови» та «фігури думки»;
 • Визначення тропу та види тропів
 • Особливості твору-роздуму;
 • Алгоритм створення творів-роздумів.

Умітимуть:

 • Визначати вид зв’язку речень у тексті;
 • Знаходити в тесті засоби міжфразового зв’язку, використовувати їх для створення власного тексту;
 • Знаходити помилки в абзацному членуванні тексту;
 • Знаходити у запропонованому тесті фігури мови та фігури думки;
 • Використовувати тропи для створення власного тексту;
 • Створювати власний текст, редагувати його, перевіряти написане.

        Курс призначений для підготовки випускників загальноосвітніх навчальних закладів та абітурієнтів до ЗНО з української мови та літератури.

        Тривалість курсу  5 тижнів + 3 дні на завершення практичних робіт