Інформація про курс

Зручно та захоплююче

      Курс містить теоретичні відомості з фонетики і спрямовує роботу слухачів на поглиблене вивчення данаго розділу сулм. Поряд з традиційними завданнями і вправами подано ряд завдань, що передбачають вивчення дискусійних питань або таких, що зумовлюють їх дискусійне розв'язання. Практичні завдання  курсу дають мовний матеріал для з'ясування фонологічної артикуляційної та акустичної природи мовних звуків, різного роду змін їх у мовному потоці - модифікацій і чергувань, живих та історичних. Завдання розрахованіна розуміння природи й особливостей функціонування інших мовних одиниць - складу, словесного наголосу, інтонації.

      Мета курсу - повторити, систематизувати та поглибити знання з фонетики української мови. 

      Курс призначений для учнів старших класів, абітурієнтів, студентів філологічних факультетів, вчителів-словесників.